Ubezpieczenia – kto to robi najlepiej?

Firmy ubezpieczeniowe na www.ubezpieczeniezycia.pl rosną w siłę, ponieważ w dzisiejszych czasach ryzyko wypadków jest duże i ludzie wolą profilaktycznie ochronić swoje mienie. Po czym jednak poznać, że dane towarzystwo ubezpieczeniowe jest dobre, czyli ma przejrzyste warunki polis i nie zaniża odszkodowań? Na to nie ma jednej, jasno określonej reguły, ale sporo o jakości firmy ubezpieczeniowej może powiedzieć nam ilość skarg, które klienci tego towarzystwa zgłaszają do Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie jest to Rzecznik Finansowy).

1591353376-33.jpg

SKARGI
Liczba skarg, które były skierowane do Rzecznika osiągnęła najwyższą notę w roku 2013, gdzie ich liczba wyniosła 16 516. Rok później skala spadła, ale jedynie o tysiąc skarg mniej. Trudno jest powiedzieć, czy spowodowane jest to wzrostem świadomości ubezpieczeniowej Polaków, czy też tym, że ubezpieczyciele niestety coraz częściej zaniżają odszkodowania lub w inny sposób krzywdzą swoich klientów.

Warto więc wiedzieć, czy na dane towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupuje się polisę, często wpływają skargi. Być może uchroni to wielu ludzi w przyszłości od niepotrzebnych wydatków i stresu.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Dotyczą każdego i wszystkim się przydają. W dziale tych ubezpieczeń Koszty leczenia nowotworu znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne, które wzbudzają najwięcej emocji u klientów, gdyż do Rzecznika wpływa średnio 15 tysięcy skarg, z czego połowa dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie jest to dziwne, ponieważ wypadki i stłuczki często się zdarzają.