Ranking Ubezpieczeń na życie 2016

Ranking ubezpieczeń na życie powstał, aby ułatwić wybór najlepszego ubezpieczenia na życie. W natłoku licznych ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych proces ten chyba być znacznie utrudniony. Poniższe zestawienie pozwala na porównanie 10 najlepszych produktów. Pod uwagę brano sumę ubezpieczenia, wysokość składki, dodatkowe osoby oraz docelową grupę, do której skierowana jest polisa. Niezależna ocena powyższych pozwalała na wytypowanie dziesięciu, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.

1. UBEZPIECZENIAONLINE.PL
Porównywarka polis na życie
Ponad 20 Towarzystw Ubezpieczeniowych w ofercie
Indywidualne dopasowanie oferty
Prosty formularz do zastosowania w kilka minut
Bezpłatna wycena
2. AVIVA – Nowa Perspektywa
Produkt zabezpiecza na wypadek 40 poważnych chorób
Twoi najbliżsi mogą korzystać z prywatnej opieki medycznej
Rekompensata w sytuacji, gdy nie możemy pracować
Umowy dodatkowe, np.: ubezpieczenie na życie dla partnera i dzieci czy Mediservice
3. PZU – Ochrona +
Gwarancja stałej składki w trakcie trwania umowy
Czas trwania umowy minimum 5 lat
Indywidualny wybór sumy ubezpieczenia
Umowy dodatkowe, np.: na wypadek ciężkiej choroby
4. GENERALI – ProFamilia
Opłaty już od 70 zł miesięcznie
Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia
22 umowy dodatkowe
Inwestycja w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
5. NATIONALE NEDERLANDEN – Ochrona +
Umowa zawierana na chwila od 5 do 30 lat
Niezmienna wysokość składki
Wypłata świadczenia bez procedury spadkowej
Umowy dodatkowe Dla Zdrowia i Na Cały Wypadek
Dopasowany indywidualnie zakres ochrony
6. CONCORDIA – Życie Casco
Grupa docelowa: osoby 16-70 lat
Brak konieczności wykonania badań medycznych przy sumie ubezpieczenia poniżej 200 tys. zł
Niezmienna wysokość składki niezależnie od wieku
Dowolne kształtowanie sumy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa już następnego dnia od podpisania umowy
7. ALLIANZ – Plan pełnej ochrony
Możliwość podpisania umowy przez osoby do 70 roku życia
Składka od 50 zł każdego miesiąca
Długość trwania umowy już od 1 roku
Zmiana zakresu ubezpieczenia w trakcie obowiązywania polisy
Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu

8. WARTA – Warta dla Ciebie i Rodziny
Polisa skierowana do osób w wieku 18-67 lat
Wysokość składki jest zależna tylko od zakresu ubezpieczenia
Składka: 33-115 zł miesięcznie
3 zakresy ochrony
Assistance medyczny w rozszerzeniu Życie i Zdrowie Rodziny

 

9. METLIFE – MetLife Protection
Czas trwania umowy od 5 do 30 lat
Wiek ubezpieczonego: 18-70 lat
3 opcjonalne ubezpieczenia
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego

10. AXA – Złoty Środek
Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne
Możliwość samodzielnego dopasowania sposobu inwestycji
Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia i czasu trwania polisy
Umowy dodatkowe: np.: śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku czy pobyt w szpitalu