Korzyści z ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie grupowe to atrakcyjna polisa, która daje możliwość indywidualnego przystąpienia do ubezpieczenia zespołowego, dzięki czemu wysokość składki jest bardziej przystępna. Najczęściej można z niego stosować w urzędzie pracy, jednak towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także ubezpieczenia grupowe dla kobiet prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, matek wychowujących dzieci, zatrudnionych na umowę o dzieło/zlecenie czy uprawiających wolne zawody. 

Dzięki tego rodzaju polisie ubezpieczony a jego rodzina może mieć na wsparcie w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, choroby czy dostęp do opieki medycznej. W przypadku ubezpieczeń grupowych wysokość miesięcznej składki jest uzależniona od wariantu, który wybierze ubezpieczony. Towarzystwo ubezpieczeniowe przed podpisaniem umowy przesyła szczegółowy cennik świadczenia. Zazwyczaj istnieje kilka wariantów ubezpieczenia, różniących się wysokością składki i zakresem ubezpieczenia. Im niższa składka, tym uboższa oferta. Należy zaznaczyć tu, że w przypadku ubezpieczeń grupowych miesięczne składki są najczęściej niewysokie, stawki zaczynają się już od 20-30 złotych. Niska składka ma jednak wpływ na sumę ubezpieczenia, a co za tym idzie, wysokość wypłacanego przez ubezpieczyciela świadczenia.