Diabeł tkwi w szczegółach

To stare porzekadło nie traci na naszej aktualności, a przekonujemy się o tym, słysząc doniesienia o klientach oszukanych przez deweloperów, banki czy nieuczciwych sprzedawców. Zazwyczaj w takich wypadkach okazuje się, że w zawieranej przez poszkodowanych umowie były elementy, których nie doczytali, gdyż były albo zapisane małym druczkiem albo przekazane w sposób zawoaluowany. Na co powinniśmy uważać, przeglądając oferty ubezpieczeń na życie? Przede wszystkim na okres karencji, czyli czas, przez który będziemy opłacali składki, i w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczyciel nie wypłaci nam gwarantowanego umową świadczenia. Informacja o okresie karencji powinna być wprowadzona w każdej umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Porównując oferty, wybierajmy te, w jakich okres karencji jest możliwie najkrótszy.

Przed wyborem polisy na życie powinniśmy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia. Wymienione są tam te zdarzenia, na wypadek których towarzystwa się zabezpieczają – są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Podpisując umowę, musimy zaakceptować, że w takich wypadkach nie otrzymamy odszkodowania. Najbardziej popularnym przykładem wyłączenia odpowiedzialności jest wykonywanie przez nas zawodu wysokiego ryzyka lub łączącego się z częstymi podróżami samolotem, uprawianie ekstremalnego hobby lub przypadku, gdy śmierć nastąpiła u osoby wybierającej się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest jednak własne warunki polisy. Niektóre oferują szerszy zakres ubezpieczenia, inne z kolei nie mają w swych polisach wielu wyłączeń. Dokładna lektura umowy z ubezpieczycielem uchroni nas od rozczarowań i pozwoli wybrać tę ofertę, jaka jest najmilsza dla nas i swoich bliskich. Co ciekawe, wykupiona polisa ubezpieczeniowa na niektórych klientów działa jak zimny prysznic, który studzi ich emocje i sprawia, że licząc na uwadze dobro swojej rodziny, nie podejmują ryzykownych zachowań.